tirsdag den 11. februar 2014

God opførsel på Twitter

Når jeg snakker med folk om forskellen på sociale medier og traditionelle kanaler for vidensdeling, så sammenligner jeg ofte de traditionelle medier med opslagstavlen henne i Brugsen, hvor man kan sætte sit opslag op og håbe på, at nogen læser det og forstår budskabet. Og det er så i det store hele det.
Derimod sammenligner jeg sociale medier med et folkemøde, et forsamlingshus eller for de eksperter, jeg rådgiver, med en forskningskonference: Et sted, hvor man går hen for at dele og udveksle viden, erfaringer og idéer. Hvor dialogen og netværksdannelsen i pauserne er lige så vigtig som de videnskabelige oplæg.

Men ligesom der trods løsere rammer er comme il fâut på såvel folkemøder, i forsamlingshuse og til forskningskonferencer, så er det også en god idé at føle sig lidt frem for at forstå, hvordan man begår sig på Twitter. Her er et par lister med gode råd, hvis man synes, det er svært at finde tonen:

Kommunikation med kant. Thea Jepsens bud på 28 regler for god opførsel på Twitter:
http://kmedkant.dk/twitter-regler/


Ingen kommentarer:

Send en kommentar